Nasza oferta:

Kiedy rozpocząć restrukturyzację

Gdy wyraźnie spada rentowność firmy, pojawiają się problemy finansowe, albo mocno słabnie otoczenie makroekonomiczne, nie zawsze warto za wszelką cenę ratować prowadzony biznes. Nierzadko lepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z postępowania restrukturyzacyjnego, a w ostateczności – ogłoszenie upadłości.

Próby ratowania przedsiębiorstwa bywają czasem skazane na niepowodzenie i mogą dodatkowo przysporzyć długów, które będą latami ciągnęły się za przedsiębiorcą. Jeśli sytuacja jest naprawdę zła i firmie grozi niewypłacalność, albo już stała się ona niewypłacalna, korzystnym rozwiązaniem może okazać się podjęcie działań restrukturyzacyjnych. Pytanie tylko, kiedy rozpocząć restrukturyzację przedsiębiorstwa? Jak wyczuć moment, w którym warto już „odpuścić” i na poważnie zająć się uporządkowaniem finansów?

Co kryje się pod pojęciem restrukturyzacji i kto może z niej skorzystać?

Na początek warto doprecyzować, kto w ogóle może skorzystać z restrukturyzacji i na czym ona właściwie polega. Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to restrukturyzacja nie ma ściśle określonego przebiegu i może stanowić zestaw różnych czynności, które mają doprowadzić do uniknięcia upadłości. W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa może wiązać się z nią na przykład cięcie kosztów, sprzedaż części majątku, redukcja zatrudnienia czy pozyskanie zewnętrznego finansowania.

Głównym aspektem restrukturyzacji, o który zawsze trzeba zadbać w pierwszej kolejności, jest zawarcie układu z wierzycielami. Na podstawie układu, który musi zostać zatwierdzony przez sąd, przedsiębiorca podejmuje stosowne działania, mające na celu umożliwić mu spłatę wierzycieli i wyjście na finansową prostą.

Restrukturyzację mogą przeprowadzić przedsiębiorcy, zarówno spółki, jak i ci wpisani do CEIDG, spółki kapitałowe, a także wspólnicy spółek osobowych, którzy bez ograniczeń odpowiadają za ich zobowiązania. By móc skorzystać z takiego rozwiązania, muszą jednak znajdować się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

Restrukturyzacja firmy – ratunek w razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością

Rozpoczęcie działań restrukturyzacyjnych może okazać się dobrym krokiem zarówno w przypadku zagrożenia niewypłacalnością, jak i wówczas, gdy stała się ona już faktem. Za przedsiębiorstwo niewypłacalne uznaje się takie, które nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań z już minionym terminem płatności – zgodnie z przepisami zwłoka powinna przekraczać 3 miesiące. W przypadku spółki o niewypłacalności można mówić również wtedy, gdy wielkość jej zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku, i sytuacja ta utrzymuje się od ponad 24 miesięcy.

Firma będąca w stanie zagrożenia niewypłacalnością nie spełnia powyższych warunków, ale jednocześnie znajduje się w na tyle złej sytuacji, że można przypuszczać, iż w najbliższym czasie je spełni. Warto zaznaczyć, że w takim wypadku nie można rozpocząć postępowania upadłościowego – w grę wchodzi jedynie podjęcie działań restrukturyzacyjnych.

Najlepszy moment na rozpoczęcie działań restrukturyzacyjnych

W praktyce, na tytułowe pytanie tego artykułu nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Poszczególne przypadki różnią się choćby swoją specyfiką i rokowaniami co do przyszłej sytuacji finansowej firmy. Określenie dobrego momentu na złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest proste dla przedsiębiorcy, ani nawet ekonomistów i prawników specjalizujących się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Faktem jest jednak, że z ich z pomocą można łatwiej ustalić, czy nadszedł już czas na gruntowną naprawę finansów. Poza tym, dzięki wsparciu ekspertów, można sprawniej przebrnąć przez cały proces restrukturyzacji i szybciej wyjść na finansową prostą.

Przedsiębiorców rozważających skorzystanie z restrukturyzacji zapraszamy do kontaktu z doradcą restrukturyzacyjnym. Podjęcie wspólnych działań naprawczych pomoże wyjść z kryzysowej sytuacji  uniknąć upadłości. Dzięki nim zwiększymy również szanse na zachowanie miejsc pracy czy utrzymanie ciągłości w wykonywaniu kontraktów.

Wszystkie artykuły

Rozpocznijmy współpracę

Zapraszamy do kontaktu

799399487
ul. Grodzka 10/2, 70-560 Szczecin
Adres
Napisz do nas
Jak do nas trafić?