Nasza oferta:

Oferta

Postępowanie naprawcze

Jesteś przedsiębiorcą? Masz problemy finansowe? Boisz się, że za chwilę staniesz się niewypłacalny? Zatem świetnie trafiłeś! Nasi doradcy z pewnością pomogą Ci rozwiązać twój problem i nie pozwolą doprowadzić do upadłości Twojego przedsiębiorstwa! Poniżej dowiesz się kilku podstawowych informacji o postępowaniu naprawczym.


Zapewniamy kompleksową usługę w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i kredytów, a także doradztwo prawne dostosowane do potrzeb oraz oczekiwań naszego Klienta.

Postępowanie naprawcze dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy są wypłacalni jednak ich sytuacja jest tak bardzo niekorzystna, że można podejrzewać, iż w najbliższym czasie utracą oni możliwość spłaty swoich wierzycieli. Postępowanie naprawcze ma na celu niedoprowadzenie do upadłości przedsiębiorstwa.
Podstawowe znaczenie dla wszczęcia takiego postępowania ma mają dwa fakty:

  1. przedsiębiorstwo jeszcze na bieżąco reguluje swoje zobowiązania względem wierzycieli
  2. ale jednocześnie przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością – czyli wtedy, gdy zgodnie z rozsądną oceną jego sytuacji finansowej można stwierdzić, że w najbliższym czasie będzie niewypłacalny

Należy zwrócić szczególną uwagę na granicę między bliskim zagrożeniem niewypłacalnością, a faktyczną niewypłacalnością – jeżeli przedsiębiorstwo stanie się niewypłacalne przed podjęciem postępowania naprawczego jedyną możliwością będzie wszczęcie postępowania upadłościowego!

Jest to bardzo cienka granica, gdyż to sam przedsiębiorca musi stwierdzić, że jest zagrożony niewypłacalnością. Jeżeli tak uzna może złożyć do sądu oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego.

Najważniejszym elementem takiego oświadczenia jest plan naprawczy, w którym określa się sposoby dalszej działalności przedsiębiorstwa na rynku a także restrukturyzację zobowiązań zawartą w formie układu z wierzycielami. Najważniejszymi skutkami wszczęcia postępowania naprawczego jest to, że sąd zawiesza spłaty wszelkich zobowiązań przedsiębiorcy, a także nie są naliczane odsetki należne od przedsiębiorcy. Ponadto nie mogą być w czasie trwania takiego postępowania wszczynane przeciwko przedsiębiorcy egzekucje ani postępowania zabezpieczające.

Przy wszczynaniu postępowania naprawczego należy być bardzo ostrożnym, gdyż w razie sądowego zakazu jego wszczęcia i uprawomocnieniu takiej decyzji, będzie to oznaczało, że już na zawsze przedsiębiorstwo będzie miało zakaz wszczęcia takiego postępowania!

Jest to zatem rozwiązanie bardzo korzystne, pozwalające rozwiązać problemy finansowe przedsiębiorstwa, nie jest jednak wolne od wad i ryzyka, należy się zatem dobrze zastanowić i przygotować, a nawet skonsultować. Zapraszamy do kontaktu!

 

 

Protekcja gospodarcza

Często zdarza nam się, że twierdzimy, że „w tym kraju nic się nie da załatwić”, marudzimy na biurokrację i trudności.
W takiej sytuacji jak grom z jasnego nieba uderza w nas pojęcie „protekcjonizm”! Kojarzy nam się to nieciekawie? Nic bardziej mylnego! Mamy bowiem na myśli pojecie protekcji gospodarczej.

Pojęcie protekcji gospodarczej oznacza bowiem to, że Państwo chroni rynek rodzimy przed konkurencją z zagranicy. Osiąga się to poprzez wspomaganie eksportu, kosztem zmniejszonego importu (tutaj przypomnijmy sobie o cłach czy embargu albo o kryteriach jakości). Dzięki takim „zabezpieczeniom” mniejsza ilość produktów dostaje się do kraju, co daje możliwość rozwoju firmy i konkurencyjności dla polskich przedsiębiorców, którzy dodatkowo dostają ulgi i zwolnienia podatkowe (szczególnie ci, którzy chcą eksportować swoje produkty).

Miejmy zatem na uwagę taką „protekcję” i doceniajmy o, co ona ze sobą niesie.
W razie jakichkolwiek pytań i problemów zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

Negocjacje

Czasami konflikt z kimś wkracza na taki etap, że trudno już o nowe fakt, a każda ze stron uparcie dąży do tego, aby postawić na swoim. Co w takiej sytuacji zrobić? Jedyną opcją wydają się być negocjacje.
Zdolność negocjowania to ostatnimi czasy bardzo popularna, a zarazem bardzo cenna umiejętność.
Negocjacje pomagają rozwiązywać problemy osiągając przy tym najlepsze rozwiązania dla obu stron, gdyż to właśnie osiągnięcie porozumienia stron znajdujących się w konflikcie jest istotą negocjacji.
Celem negocjacji nie powinno być odniesienie zwycięstwa, a osiągnięcie porozumienia, zatem każda ze stron musi coś zyskać dzięki negocjacjom (albo przynajmniej mieć poczucie, że coś zyskała).

Szczególnie pomocna może być w negocjacjach osoba mediatora – bezstronnej osoby, która ograniczy liczbę decyzji niezbędnych do osiągnięcia porozumienia, a także objaśni, co każda ze stron otrzymała po odbytych negocjacjach.
Potrzebna Ci pomoc w zakresie negocjacji? Popadłeś w konflikt, który ciężko Ci rozwiązać? Zapraszamy do kontaktu!

 

 

Obsługa przedsiębiorstw

Zapraszamy do kontaktu każdą osobę, która potrzebuje porady w zakresie prawa upadłościowego a także finansów i restrukturyzacji, kredytów. Grupa wyspecjalizowanych specjalistów reprezentuje zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa sądami, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi oraz innymi instytucjami. Pomagamy przeanalizować sytuację finansową i prawną każdego klienta, jak również zapewniamy prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej ze sprawami klienta. Ponadto zapewniamy kompleksową usługę w zakresie doradztwa w restrukturyzacji przedsiębiorstw i kredytów a także pomoc w staraniu się o kredyt.
Zapraszamy do kontaktu!

 

 

Ochrona zarządu

Jesteś członkiem zarządu w spółce handlowej? Spółka ta nie radzi sobie finansowo i grozi jej niewypłacalność? Boisz się, że stracisz własny majątek aby spłacić zobowiązania spółki?
Koniecznie zainteresuj się art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych! Zgodnie z tym przepisem Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Jednakże członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli:

  1. wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe,
  2. albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy,
  3. albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Jednocześnie przepis ten nie zwalania z odpowiedzialności członków zarządu.
Kiedy zatem ogłosić upadłość aby zwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania? Podstawowe znaczenie ma tutaj stan niewypłacalności dłużnika i wymagalność zobowiązania. Jeżeli więc majątek spółki nie wystarcza na spłatę zobowiązań to jest to podstawą do złożenia wniosku o upadłość. Pamiętajmy jednak o tym, że sąd może oddalić taki wniosek, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań, że nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.


Potrzebujesz restrukturyzacji w spółce? Boisz się, że Twoje udziały w spółce doprowadzą Cię do bankructwa? Skontaktuj się z nami!

 

Rozpocznijmy współpracę

Zapraszamy do kontaktu

693110250
ul. Grodzka 10/2, 70-560 Szczecin
Adres
Napisz do nas
Jak do nas trafić?