Nasza oferta:

Prawo spółek

doradztwo prawne

Nasza kancelaria prowadzi doradztwo prawne dla klientów polskich i zagranicznych. Oferujemy pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia i rozwijania działalności oraz pełną obsługę prawną inwestycji.

Rejestrujemy spółki, gwarantujemy bieżącą obsługę prawną, pomagamy przy przekształceniach, szukamy inwestorów.

Chronimy i doradzamy!


Prawo spółek jest jednym z ważniejszych działów prawnych podczas podejmowania decyzji o prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa.

W pewnym uproszczeniu, myśląc o prawie spółek, myślimy o:

 

Zdecydowana większość przepisów prawa spółek znajduje się w dwóch aktach prawnych:

  1. Kodeksie cywilnym,
  2. Kodeksie spółek handlowych.

Kodeks cywilny zawiera przede wszystkim przepisy dotyczące spółki cywilnej – zasad zakładania spółki cywilnej, podejmowania decyzji przez wspólników spółki cywilnej, reprezentowania spółki na zewnątrz, czy wreszcie likwidacji spółki cywilnej. Kodeks cywilny zawiera także szereg kluczowych dla całego prawa spółek przepisów dotyczących ogólnych zasad funkcjonowania osób prawnych oraz podmiotów posiadających podmiotowość prawną.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy dotyczące zasad funkcjonowania (tworzenia, działania, ustania) wszystkich spółek prawa handlowego – spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych określają także zasady operacji kapitałowych dokonywanych na spółkach – podziału, przekształcania oraz łączenia spółek prawa handlowego.

Przepisy prawa spółek znajdują się także w znacznej ilości innych aktów prawnych – na przykład Ustawie o rachunkowości, Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, czy Ustawie o samorządzie gminy. Na potrzeby tego artykułu możemy jednak przyjąć, że kluczowe znaczenie mają dwa akty prawne wskazane powyżej – Kodeks cywilny i Kodeks spółek handlowych.

 

Rejestracja spółek

Przed podjęciem decyzji o rejestracji spółki zachęcamy klientów do zapoznania się z wybranymi formami prowadzenia działalności gospodarczej przewidywanymi przez prawo spółek. Wybór tej najbardziej optymalnej z punktu widzenia zakładanych przez naszych klientów celów biznesowych jest kluczowym elementem przy dalszym funkcjonowaniu firmy.

Decyzja taka powinna zapaść między innymi biorąc pod uwagę celowość ograniczenia ryzyka odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, koszty zmiany formy prowadzenia działalności, czy problemy podatkowe.

Jako kancelaria możemy przedstawić propozycję najkorzystniejszych w danej sytuacji rozwiązań przewidywanych przez prawo spółek oraz przeprowadzić przez proces rejestracji nowej spółki lub zmiany dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej w inną formę.

 

Funkcjonowanie spółek

Funkcjonowanie spółek może wymagać podejmowania różnorodnych działań z zakresu tak zwanej obsługi korporacyjnej. Prawo spółek nakłada na wspólników spółek oraz organy spółek (zarząd, radę nadzorczą) podejmowania w określonych sytuacjach uchwał, odbywania zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, zwoływania zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy – jako zespół specjalistów pomagamy naszym Klientom na każdym etapie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Obowiązki sprawozdawcze, odbywanie zgromadzeń, podejmowanie uchwał mogą wynikać bezpośrednio z przepisów prawa lub z umowy spółki. W zależności od konkretnej sytuacji, przepisy prawa spółek nakładają różne sankcje związane z niedochowaniem pewnych formalności w szczególności nieważność czynności prawnych dokonywanych przez spółkę.

Nasza kancelaria jest w stanie prowadzić bieżącą obsługę PRZEDSIĘBIORSTWA / obsługę korporacyjną spółki lub służyć radą z konkretnymi problemami prawa spółek, z którymi może się zmierzyć w trakcie funkcjonowania spółki.

Pojęcie spółka oznacza działalność osób fizycznych lub prawnych, które na podstawie umowy lub statutu prowadzą działalność gospodarczą.

 

Przekształcenie, łączenie oraz podział spółek

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej klienci często dochodzą do wniosku, że forma prowadzenia działalności, z której korzystali dotychczas wymaga zmiany. Może to być związane z całkowicie różnymi sytuacjami, na przykład: potrzebą wejścia do spółki nowych wspólników, planowaniem spadkowym, koniecznością ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy wreszcie potrzebą optymalizacji podatkowej.

Prawo spółek stwarza szerokie możliwości dokonania takich zmian. Możliwe jest zarejestrowanie nowej spółki i przeniesienie dotychczasowej działalności do nowej spółki z wykorzystaniem różnych technik, przekształcenie dotychczasowej formy w inną formę (dotyczy to także jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej), przekształcenie spółki w inną spółkę, połączenie kilku istniejących spółek, czy podział istniejącej spółki w inne spółki.

Pomagamy dobrać odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzić przez proces negocjacji ze wspólnikami oraz dokonać reorganizacji dotychczas wykorzystywanej formy prawnej.

 

Sprzedaż udziałów w spółce

Wiele razy uczestniczyliśmy w procesie sprzedaży udziałów w spółce. Jest to proces wymagający zarówno od właścicieli jak i kancelarii zaangażowania i precyzji. Duże doświadczenie jakie posiadamy w pomocy przy sporządzaniu wymaganych prawem dokumentów daje gwarancje, że cały proces przebiegnie sprawnie i profesjonalnie. Kompleksowo zajmujemy się także składaniem oświadczeń i dokumentów do KRS i innych urzędów.

Jako kancelaria mamy także doświadczenie w szukaniu nabywców (osoby indywidualne, fundusze inwestycyjne) na istniejące i działające przedsiębiorstwa.

Rozpocznijmy współpracę

Zapraszamy do kontaktu

693110250
ul. Grodzka 10/2, 70-560 Szczecin
Adres
Napisz do nas
Jak do nas trafić?