Nasza oferta:

Sprawy o zapłate

Sprawy o zapłatę są jednymi z najczęstszych postępowań, jakie występują przed sądami gospodarczymi oraz cywilnymi. Jeśli i Ty musisz się uporać z takim postępowaniem, czy to jako osoba fizyczna, czy jako przedsiębiorca, możesz liczyć na wsparcie naszej kancelarii. Udzielimy Ci niezbędnej pomocy zarówno, jeśli jesteś wierzycielem i chcesz uzyskać należną płatność, jak i w sytuacji, gdy to wobec Ciebie wysunięto żądanie spełnienia roszczenia. Zapewniamy kompleksową obsługę na etapie postępowania przedsądowego, przy sporządzaniu pozwu i kolejnych pism procesowych, a także podczas samej rozprawy sądowej. Zapraszamy do kontaktu z nami oraz zapoznania się z poniższymi informacjami na temat spraw o zapłatę.

Pomagamy wierzycielom szybko odzyskać należne środki. Wspieramy też dłużników, którzy chcą sprawnie uporać się z długiem lub uchronić się przed spełnieniem bezprawnie wysuniętego roszczenia.

Postępowanie przedsądowe, czyli działania przed wszczęciem sprawy o zapłatę

Zanim sprawa o zapłatę trafi do sądu toczy się postępowanie przedsądowe, którego celem jest polubowne wyegzekwowanie płatności. Podstawą jest tu skierowanie, prawidłowo sporządzonego pod względem formy i treści, wezwania do zapłaty. Niespełnienie roszczenia powinno skłonić do rozpoczęcia z dłużnikiem rozmów, zmierzających do zawarcia porozumienia, co do sposobu i terminu spłaty zadłużenia. Obydwu stronom powinno zależeć na tym, aby sprawa o zapłatę nie trafiła do sądu, ale niestety z różnych względów postępowanie polubowne nie zawsze kończy się sukcesem.

Sprawy o zapłatę w postępowaniu sądowym

Co do zasady jest tak, że dochodzenie roszczenia pieniężnego rozpoczyna skierowanie upomnienia, następnie przekazywane jest wezwanie do zapłaty, a na koniec –ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Bezskuteczność tych działań powoduje, że sprawę o zapłatę należy skierować do sądu, co wymaga sporządzenia odpowiedniego pozwu. Taką sprawę najczęściej rozstrzyga sąd rejonowy, przy czym Kodeks postępowania cywilnego wskazuje przypadki, w których postępowanie prowadzi się przed sądem gospodarczym. Niezależnie od wartości przedmiotu sporu, a także specyfiki danej sprawy, osoby prywatne i przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie naszej kancelarii. Oferujemy doradztwo prawne i sporządzenie niezbędnych pism, a także samą reprezentację w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym.

Dobrze, jeśli sprawa o zapłatę kończy się polubownie. Jeśli jednak nie jest to możliwe, nasza kancelaria udzieli niezbędnego wsparcia wierzycielowi lub dłużnikowi.

Sprawy o zapłatę –kilka rodzajów postępowania sądowego

Sprawy o zapłatę występują często i nie należą do najbardziej skomplikowanych, ale mimo to towarzyszą im pewne zawiłości i niejasności, które nierzadko skłaniają do sięgnięcia po wsparcie profesjonalistów. Warto wiedzieć, że już samo dochodzenie roszczeń nie odbywa się w jeden ściśle określony sposób, w związku z czym ścieżka działania nie zawsze wygląda tak samo. W praktyce, występuje w tym zakresie kilka rodzajów postępowań sądowych: zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze oraz elektroniczne postępowanie upominawcze. Sposób dochodzenia wymagalnej należności zależy od okoliczności sprawy, kwoty zaległości, czy też tak zwanego przedmiotu sporu, czyli rodzaju zobowiązania ciążącego na dłużniku.

Podstawowa charakterystyka postępowań sądowych

Uniwersalne i tym samym najbardziej popularne jest postępowanie upominawcze, bowiem w jego przypadku już sam fakt dochodzenia roszczenia może zakończyć się nakazem zapłaty; jeśli jednak istnieją okolicznościwykluczające możliwość wydania nakazu zapłaty, a więc na przykład są wątpliwości co do stanu faktycznego lub zasadności roszczenia, sąd przekazuje sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym (na rozprawie). W prostych sprawach o zapłatę korzysta się również zelektronicznego postępowania upominawczego, które pozwala uzyskać nakaz zapłaty drogą internetową –w każdym przypadku od Sądu Rejonowego w Lublinie.

Postępowanie uproszczone ma na celu przyspieszyć rozpatrywanie drobnych spraw, na przykład tych, które dotyczą przedmiotu sporu o wartości nieprzekraczającej 10 tysięcy złotych, jednak paradoksalnie wiąże się ono z dość sformalizowanymi procedurami; w tym wypadku pozew, odpowiedź na pozew, ewentualny sprzeciw od wyroku zaocznego, a także wnioski dowodowe muszą zostać sporządzone na urzędowych formularzach. Natomiast postępowanie nakazowe jest postępowaniem odrębnym o fakultatywnym charakterze, które pozwala uzyskać nakaz zapłaty jedynie we wskazanych w ustawie przypadkach i dopiero po przedstawieniu wymaganych dokumentów.

Nasza kancelaria udziela kompleksowego wsparcia i porad prawnych, również w zakresie ścieżki działania, która w danym przypadku powinna zostać wybrana w pierwszej kolejności.

Sprawy o zapłatę toczą się w ramach różnych postępowań i nie mają ściśle określonego przebiegu. Nasza kancelaria wspiera strony niezależnie od sposobu dochodzenia roszczenia.

Rozpocznijmy współpracę

Zapraszamy do kontaktu

799399487
ul. Grodzka 10/2, 70-560 Szczecin
Adres
Napisz do nas
Jak do nas trafić?