Nasza oferta:

Windykacja

Nasza oferta

Windykacja pozwala dochodzić swojej własności z pomocą określonych środków, przewidzianych przez przepisy prawa. Jest przy tym prowadzona w określony sposób – początkowo polubownie, a jeśli to nie przynosi rezultatów, w ramach postępowania sądowego. Dlatego jeśli masz problemy z odzyskaniem należności, albo nie wiesz jak skutecznie prowadzić czynności windykacyjne, możesz skorzystać z pomocy prawnej naszej kancelarii. Podejmiemy kompleksowe działania zmierzające do jak najszybszego rozwiązania sporu i uzyskania zapłaty od dłużnika. Przygotujemy i wyślemy do niego odpowiednie pisma wzywającego do uregulowania długu, a w razie potrzeby sporządzimy również pisma pozwalające skierować sprawę do sądu.

W ramach usług związanych z windykacją należności oceniamy, czy w danym przypadku można w ogóle dochodzić roszczenia, a więc czy na przykład nie uległo ono czasem przedawnieniu. Ponadto udzielamy wsparcia także dłużnikom, którzy chcieliby porozumieć się z wierzycielami lub uchronić przed uregulowaniem przedawnionego bądź nienależnego świadczenia.

Na początek miękka windykacja należności

Czynności windykacyjne mogą być prowadzone w ramach „miękkiej windykacji” lub „twardej windykacji”. W przypadku tej pierwszej windykator jest wyrozumiały dla dłużnika i korzysta z pozasądowych sposobów egzekwowania należności, czyli przede wszystkim kontaktu telefonicznego oraz pism, w których nakłania go do uregulowania zadłużenia. W ramach windykacji miękkiej może wysłać wezwanie do zapłaty, zawierające ostrzeżenie o zamiarze wpisania dłużnika do rejestru dłużników, prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Popularnymi narzędziami windykacyjnymi są również giełdy wierzytelności oraz wywiad gospodarczy.

Z pomocą windykacji miękkiej często udaje się odzyskać stosunkowo nieduże kwoty, ale niekiedy sprawdza się ona również przy większych długach. Jest ona korzystna dla wierzyciela, który może w ten sposób szybko uzyskać zapłatę, nie ponosząc przy tym kosztów postępowania sądowego. Korzysta na niej również dłużnik – dla niego to niższe koszty, mniejsza ilość niepotrzebnego stresu, a także brak innych konsekwencji, z jakimi muszą liczyć się nierzetelni dłużnicy.

Gdy dłużnik nie chce współpracować – windykacja twarda

Jeśli powyższe działania nie przynoszą rezultatu, roszczeń można dochodzić na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Sprawdzają się też takie narzędzia, jak wpis do rejestru dłużników, osobiste wizyty windykatora terenowego czy wywiad detektywistyczny. Po narzędzia z zakresu twardej windykacji sięga się zwykle wówczas, gdy dłużnik już od dłuższego czasu zalega z zapłatą, jak również w przypadku, gdy zaległość opiewa na dużą kwotę.

Sądowa windykacja należności zmierza do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który opatrzony w klauzulę wykonalności stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Wymaga to sporządzenia stosownego pozwu, który następnie zostaje wniesiony do odpowiedniego sądu. Jeśli mimo uzyskania sądowego nakazu zapłaty, dłużnik wciąż nie reguluje zadłużenia, rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne. W takim wypadku windykacją należności zajmuje się już komornik, który dysponuje znacznie bogatszym zestawem środków umożliwiających ściągnięcie należności – z jego pomocą roszczeń można dochodzić poprzez egzekucję ze środków pieniężnych, ruchomości, a nawet nieruchomości dłużnika.

Windykacja karna – sposób na nieuczciwych dłużników

W pewnych przypadkach możliwe jest również skorzystanie z windykacji karnej, która obejmuje prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie, jeśli dłużnik dopuścił się powiązanych z długiem działań przestępczych. Chodzi tu na przykład o przestępstwo oszustwa czy wyłudzenie kredytu, pożyczki, subwencji, dofinansowania lub odszkodowania. Windykacja karna może dotyczyć przypadku, gdy dłużnik świadomie na różne sposoby wyzbywa się swojego majątku, albo przenosi go na nowy podmiot, tak, by uniemożliwić lub ograniczyć możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Windykacja karna jest regulowana przez przepisy kodeksu karnego i zapewnia szerokie kompetencje organom ścigania. Te ostatnie, w celu ściągnięcia należności od nieuczciwego dłużnika, mają do dyspozycji narzędzia daleko wykraczające poza zakres rozwiązań dostępnych w ramach cywilnego postępowania egzekucyjnego.

Windykacja należności – wcześnie podjęta i profesjonalnie prowadzona daje duże szanse na odzyskanie długu

Zarówno dostępne statystyki, jak i nasze doświadczenia jednoznacznie pokazują, że kluczem do możliwie najszybszego odzyskania długu jest podjęcie natychmiastowych działań windykacyjnych. Najlepszym rozwiązaniem dla obydwu stron jest zakończenie sprawy na etapie windykacji polubownej, jednak nasza kancelaria jest przygotowana także na poważne spory, wymagające wykorzystania postępowania sądowego. W razie potrzeby pomożemy również wypracować ugodę z dłużnikiem, przygotować niezbędne pisma do sądu, czy też sporządzimy i wyślemy do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Dzięki naszym usługom wierzyciel może mieć pewność, że działania windykacyjne przebiegną sprawnie i zapewnią możliwie największe szanse na odzyskanie długu.

Rozpocznijmy współpracę

Zapraszamy do kontaktu

799399487
ul. Grodzka 10/2, 70-560 Szczecin
Adres
Napisz do nas
Jak do nas trafić?