Nasza oferta:

02

Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstw

Zajmujemy się oddłużaniem firm

Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy, które nie podejmują działań naprawczych, kiedy jest to wskazane, a nawet konieczne - upadają. Właściwa reakcja w odpowiednim czasie pozwala przedsiębiorstwom wyjść z sytuacji kryzysowej.

Mając na uwadze prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku zajmujemy się obsługą przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Nowa ustawa daje możliwość rozpoczęcia procedur naprawczych – oddłużeniowych, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wierzycieli. Naszym celem i pożądanym efektem jest wieloaspektowa naprawa przedsiębiorstwa; zachowanie miejsc pracy; nieprzerwane wykonywanie kontraktów.

restrukturyzacja - zdjęcie

Restrukturyzacja krok po kroku

Zobacz nasz proces restrukturyzacji i zdecyduj się podjąć działania naprawcze.

Czytaj więcej

Korzyści

płynące z restrukturyzacji

Restrukturyzacja

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu:
  • umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe:
  • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
 3. Postępowanie układowe:
  • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
 4. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
 5. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Rozpocznijmy współpracę

Zapraszamy do kontaktu

693110250
ul. Grodzka 10/2, 70-560 Szczecin
Adres
Napisz do nas
Jak do nas trafić?